Willem Elias Roussel

's-Hertogenbosch 23 september 1817 - 's-Hertogenbosch 1 december 1890 (73)

 
Genealogie
 
Functies

Willem Elias Roussel

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Pettenmaker en barbier, 1844 (pj)
  • Muzikant schutterij 's-Hertogenbosch, 1851 (pj)
  • Getuige bij de aangifte van de geboorte van Bernardus Adrianus Boelens, 26 februari 1867
  • Bode eener begrafenis fonds, 1875 (pj)
 
Artikelen
1862

Binnenlandsche Berigten

's Hertogenbosch, 6 november - Bij besluit van den 3 dezer, heeft Z.M. goedgevonden, bij het koninklijk besluit van 5 december 1851 ingesteld eereteeken tot belooning van eervolle, langdurige werkelijke dienst bij de schutterijen toe te kennen, aan: W.H. Verhoeven en W.E. Roussel, muziekanten bij de dd. schutterij te 's Hertogenbosch; ...
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, vrijdag 7 november 1862
1863

Binnenlandsche Berigten

Maandag ll. heeft ter gelegenheid van eene algemeene inspectie van het bataillon dienstdoende schutterij op de paradeplaats alhier, de plegtige uitreiking plaats gehad van de eereteekenen voor langdurige trouwe dienst bij die schutterij door Z.M. den koning verleend aan de stafmuziekanten W.H. Verhoeven, W.E. Roussel en W. van der Linden. Nadat de eereteekenen door den majoor kommendant aan hen waren uitgereikt, hief de muzijk het volkslied aan en defileerde het bataillon voor hen en ter hunner eere.
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, vrijdag 17 april 1863
 
Adressen
Adres
Datering
Opmerking
's-Hertogenbosch, Postelstraat H 46
1817, 23 september
Geboorte
's-Hertogenbosch, Markt A 33
1845, 23 juni
Bij de geboorte van Adrianus Leonardus Antonius
's-Hertogenbosch, Hinthamerstraat C 563
1847, 30 september
Bij de geboorte van Anna Maria Huberta
's-Hertogenbosch, Hinthamereind D 563
1850, 4 juli
Bij de geboorte van Maria Johanna Huberta
's-Hertogenbosch, Hinthamereind D 476
1853, 31 mei
Bij de geboorte van Mechelina Adriana
's-Hertogenbosch, Hinthamerstraat C 406
1856, 3 november
Bij de geboorte van Huberta Petronella Maria
's-Hertogenbosch, Hinthamerstraat C 406
1859, 2 november
Bij de geboorte van Aloijsius Maria Hubertus
's-Hertogenbosch, Hinthamerstraat F 16
1862, 28 juni
Bij de geboorte van Wilhelmina Adriana Maria
's-Hertogenbosch, Hinthamerstraat C 58
1865, 18 april
Bij de geboorte van Catharina Francisca Maria
's-Hertogenbosch, Hinthamerstraat 54
1865 (pj)
Adresboek 1865 (pettenmaker en barbier)
's-Hertogenbosch, Markt C 427
1869 (pj)
Adresboek 1869 (pettenmaker en barbier)
's-Hertogenbosch, Gasselstraat 16
1875 (pj)
Adresboek 1875 (bode eener begraf. fonds en barbier)
's-Hertogenbosch, Postelstraat 10
1881-1882 (pj)
Adresboek 1881 (bode eener begraf. fonds en barbier)
 
Afbeeldingen
  • 11 augustus 1869
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak I (2006) 714, 714n, 739, 742, 746; II (2006) 805, 1002

Henk Bruggeman, Het Corps - Muzijk der dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch (1996) 18

n: vermelding in een voetnoot